Skip to content Skip to footer

Polityka Prywatności

Niniejszy dokument określa sposób gromadzenia oraz zasady przetwarzania i wykorzystywania danych użytkowników serwisu przyrodnicze.org oraz serwisów pokrewnych, tworzonych przez Nas.

I. Postanowienia Ogólne

1.  Administratorem danych jest Fundacja Alarm dla Klimatu, z siedzibą w Kuleszówce przy ul. Rudzika 12, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: 0001038818, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 525453873; kontakt z Administratorem można realizować na adres korespondencyjny biura fundacji ul. Rudzika 12, Kuleszówka, 05-503 Głosków, lub e-mail: oneringwarsaw@gmail.com. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Abyśmy się lepiej zrozumieli co do niniejszej Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty” lub „Wy” w odpowiedniej
odmianie,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych w sposób odpowiedni do zagrożeń.

II. Przetwarzanie danych osobowych

1. My, jesteśmy Administratorem Waszych danych osobowych zbieranych na naszych stronach. Oznacza to, że jeśli korzystasz z naszych stron i wypełniasz zamieszczone na niej formularze, to przetwarzamy Twoje dane wymagane w tych formularzach oraz informacje o Twojej aktywności na stronie w zależności od tego jak ustawisz swoją przeglądarkę internetową i czy wyrazisz zgodę na odpowiednie pliki cookies. W zależności od usługi, może to być: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zamieszkania, adres IP. Zapewniamy Cię, że zbieramy tylko takie dane, które są niezbędne, by wykonać dla Ciebie daną usługę lub zawrzeć umowę o której mowa w naszym regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną. Na przykład, jeśli będziesz chciał zapisać się na Newsletter, to będziemy prosić Cię tylko o adres email i imię  – inne Twoje dane nie będą do tego celu przetwarzane.

2. Poprzez podanie danych, świadomie, jasno i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w takim celu, jaki wynika z korzystania z naszych usług, akceptujesz regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz politykę prywatności.

3. Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane w ściśle określonych celach:
• wysyłania informacji o prowadzonych przez nas działaniach;
• wysyłania informacji marketingowych (marketing własny);
• realizowania umów i zamówień;
• realizacji działań związanych z prowadzonymi projektami;
• świadczenia wsparcia dla osób i podmiotów prowadzących archiwa społeczne;
• zabezpieczenia działań administracyjnych i księgowych;
• dopasowania preferowanego sposobu komunikacji;
• uzyskania finansowego wsparcia naszych działań;
• realizacji naszych prawnych zobowiązań;
• analizy skuteczności naszych działań marketingowych;
• przechowywania historii przekazanych wszelkich wpłat na rzecz Fundacji Alarm dla Klimatu, w tym darowizn i ich rozliczania;
• zarządzania uczestnictwem w naszych wydarzeniach;
• oraz w celach badawczych i archiwalnych.

W przypadku akcji marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych, na których wysyłanie potrzebujemy Twojej zgody – każdorazowo poinformujemy Cię o celu przetwarzania danych.

4. Zapewniamy Cię, że dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a w szczególności RODO:
• na podstawie udzielonej zgody – art. 6. ust 1 lit. a RODO
• na podstawie zawartej umowy np. w celu dostarczenia zamówionego w naszym sklepie albumu, umowy darowizny czy świadczenia usługi Newslettera – art. 6. ust 1 lit. b RODO
• na podstawie uzasadnionego interesu prawnego np. w celu marketingu produktów promujących przyrodę Karpat, dochodzenia roszczeń lub obrony przed
roszczeniami, marketingu własnego zbiórki funduszy, odpowiedzi na kontakt za pośrednictwem e-mail lub formularzy itp. – art. 6. ust 1 lit. f RODO
• na podstawie prawnych zobowiązań np. rozliczenia się z udzielonego nam wsparcia finansowego z Urzędem Skarbowym – art. 6. ust 1 lit. c RODO
• na podstawie wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – art. 6. ust 1 lit. e RODO

5. Informujemy Cię, że Twoje dane mogą być przechowywane przez czas niezbędny dla każdego celu przetwarzania. Przykładowo dane będziemy przechowywać do czasu przedawnienia zobowiązań cywilnoprawnych oraz administracyjnoprawnych, w tym podatkowych, a także do czasu zakończenia działań marketingowych albo cofnięcia zgody, gdy przetwarzanie odbywa się na tej podstawie i nie możemy przetwarzać danych na innej podstawie.

III. Pliki cookies

1. Strona internetowa www.przyrodnicze.org wykorzystuje pliki cookies, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki i komputera podczas korzystania z tej strony.

Pozostając na tej stronie wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies jednakże miej świadomość, że niektóre pliki cookies są niezbędne do
funkcjonowania strony internetowej. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies inne niż niezbędne nie były zapisywane na Twoim komputerze dostosuj odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki lub skorzystaj z opcji naszego narzędzia do obsługi plików cookies. Za pomocą narzędzia udostępnionego w Naszym Serwisie możesz w każdej chwili zidentyfikować pliki cookies, na które została wyrażona zgoda.

2. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer Fundacji i zapisywane po stronie użytkownika, które mogą być odczytane wyłącznie przez system, który je zapisał. Cookies służą jedynie do ułatwienia identyfikacji. Przechowuje się w nich informacje, które są niezbędne dla prawidłowego wyświetlenia strony Fundacji, zapamiętywania ustawień lub preferencji użytkownika.


3. Pliki cookies nie są szkodliwe ani dla komputera, ani dla danych jego użytkownika, dlatego zaleca się niewyłączanie ich obsługi w przeglądarce. W przypadku wyłączenia obsługi tych plików niektóre funkcje strony internetowej mogą przestać być dostępne.

4. Używamy także cookies w celach statystycznych dotyczących wyświetleń naszej witryny, do tego celu potrzebujemy ciasteczek, które pozwalają nam odróżnić użytkowników oraz to jakie strony wyświetlają.

5. Na naszej stronie mogą znajdować się osadzone treści z innych witryn (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

IV. zasady udostępniania danych osobom trzecim

1. Fundacja jest jedynym dysponentem danych osobowych podanych przez użytkownika. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom, aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa lub na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. obsługa księgowa, firma hostingowa, usługodawca dostarczający narzędzia do mailingu lub rozwiązań chmurowych).

2. Zapewniamy, że w ramach przyjętych rozwiązań zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia z partnerami, którzy wdrożyli odpowiednie rozwiązania techniczne i udostępnią nam narzędzia, przy pomocy których przetwarzamy dane, ponadto mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

3. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Nas.

4. Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego. Administrator Danych Osobowych korzysta z usług poczty elektronicznej oraz usług chmurowych Google (Google Workspace) i w tym zakresie dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. USA (Stany Zjednoczone Ameryki) na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską dostępnych pod tym linkiem, a wprowadzonych przez Google do Warunków współpracy między administratorami tj. między Administratorem, a Google.

V. prawa osób, których dane są przetwarzane

1. Informujemy Cię, że w zależności od postawy przetwarzania masz prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
• wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody;
• przenoszenia danych;
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

2. W celu wykonania przysługujących uprawnień, prosimy o kontakt na adres korespondencyjny biura Fundacji ……… lub e-mail: oneringwarsaw@gmail.com

3. Po usunięciu danych osobowych Fundacja nie będzie mogła się skontaktować z użytkownikiem ani przesłać informacji związanych z działalnością Fundacji.

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Twoje dane osobowe, poza sytuacjami opisanymi w ramach funkcjonalności narzędzi Google w rozdziale III i IV, nie będą przetwarzane poprzez zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowane.

Zapisz się do naszego newslettera aby dołączyć do Drużyny Pierścienia!